Home » Kleineondernemersregeling (KOR) » Relevante wetsartikelen kleineondernemersregeling

Relevante wetsartikelen kleineondernemersregeling (KOR)

 

Relevante wetsartikelen

Hier vind je een overzicht van de relevante wetsartikelen die betrekking hebben op de kleineondernemersregeling. 

 
 

Uitleg kleineondernemersregeling

Indien een ondernemer een natuurlijk persoon is die in Nederland woont of is gevestigd dan wel aldaar een vaste inrichting heeft en de door hem in een kalenderjaar verschuldigde belasting na toepassing van de in artikel 15 bedoelde aftrek niet hoger is dan € 1883, wordt het bedrag van de belasting verminderd met een bedrag, gelijk aan 2,5 maal het verschil tussen € 1883 en het bedrag van die belasting. De vermindering bedraagt ten hoogste het bedrag van de belasting.

 

Toelichting voorbelasting

De in artikel 2 bedoelde belasting welke de ondernemer in aftrek brengt, is:


de belasting welke in het tijdvak van aangifte door andere ondernemers ter zake van door hen aan de ondernemer verrichte leveringen en verleende diensten in rekening is gebracht op een op de voorgeschreven wijze opgemaakte factuur;

 

Verlegde btw meenemen in de berekening van de KOR (onderaannemer)

Voor de bepaling van de vermindering als bedoeld in artikel 25, eerste lid, van de wet:

dient de belasting die ingevolge artikel 12, vijfde lid*, van de wet, wordt geheven van degene aan wie de levering wordt verricht of de dienst wordt verleend, in aanmerking te worden genomen als ware zij geheven van de ondernemer die de levering of de dienst verricht.
 
 
* Onderaannemer

Verlegde btw niet meenemen in de berekening van de KOR (intracommunautaire prestaties)

Voor de bepaling van de vermindering als bedoeld in artikel 25, eerste lid, van de wet:

dient de belasting die ingevolge de artikelen 12, tweede en derde lid, 17f * en 23 van de wet, wordt geheven van de ondernemer, niet te worden beschouwd als door hem verschuldigde belasting; en
 
 
 
* Intracommunautaire verwerving
 
 

Wat gehad aan het dit artikel? Deel het met anderen. 


Auteur: Adil Raijoul

Boekhouder en oprichter van Adil Administratie.nl.

 

Ik help zzp'ers met hun administratie en belastingen.

 

Administratie en belastingen zijn ingewikkeld. Met mijn diensten kun je zorgeloos zzp'en en ondernemen.


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.