Home » Diensten boekhouder » Payroll » Wat is payroll

Wat is payroll?

Wat is payroll?

Payroll is een dienst waarbij de administratieve en financiële risico’s van het werkgeverschap van jou worden overgenomen. Jij werft en selecteert de werknemer. De werknemer komt voor jou werken, maar komt op de payroll loonlijst te staan. Jij bent dan niet langer meer de juridische werkgever.

Wat zijn de voordelen van payroll?

 • Vooraf duidelijkheid van jouw personele kosten zodat je daar rekening mee kunt houden voor berekeningen en/of begrotingen.
 • Je krijgt een vast tarief en ontvangt periodiek één factuur. Op die manier heb je een duidelijk en beter inzicht in de personeelskosten.
 • Geen juridische/arbeidsrechtelijke kennis nodig omtrent het werkgeverschap.
 • 5,5 jaar flexibele werkgeverschap
 • Je hebt geen verzuimverzekering nodig en facturen van instanties zoals het UWV, pensioenfonds en andere branche gerelateerde instellingen ontvang je niet meer.

Welke taken neemt Adil Werkgeversdiensten over?

Alle arbeidsrechtelijke en financiële risico’s zoals;

 • Opstellen van arbeidsovereenkomsten
 • Maandelijkse betaling van het salaris en het verzorgen van de salarisspecificatie als ook de jaaropgave
 • Loondoorbetaling en aanmelding van werknemer bij ziekte
 • Aangifte loonbelasting en afdracht van sociale lasten
 • Wij melden de werknemer aan bij het pensioenfonds en zorgen voor de afdracht van de premies.

Wat moet ik zelf blijven doen?

 • Jij werft en selecteert de werknemers
 • Jij bepaalt het salaris
 • Jij voert de functionerings- en beoordelingsgesprekken.

* Dit is belangrijk omdat je bij een faillissement van de aanbieder verplicht bent om de sociale lasten af te dragen van de medewerkers.

Deel deze pagina