Adil Administratie.nl

ZZP-boekhouder voor:

 

Bouwvakkers, timmermannen en stukadoors

 

Vertalers en tolken

 

Taxichauffeurs - bezorgers / koeriers

 

Beveiligers

 

Gastouders - Maatschappelijk werkers

 

Overige zzp'ers en freelancers

 

Werkzaam in heel Nederland


Starter?  

 

Ik help je met:

het opstarten

de administratie en boekhouding

aftrekposten

btw aangifte

financiële en fiscale tips

 

Voor de startende zzp'er

ZZP'er?

 

Ik help je met:

de administratie en boekhouding

aftrekposten

aangifte omzetbelasting

aangifte inkomstenbelasting

financiële en fiscale tips 

 

Voor de freelancer en zzp'er  


Waardevolle financiële en fiscale artikelen

 


Nieuwsberichten

 

Paniek om niets of reden tot ongerustheid? De afschaffing van de VAR laat de gemoederen niet onberoerd. Wordt alles anders voor opdrachtgevers en zzp’ers onder de nieuwe Wet DBA? Staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes: ‘Laten we ophouden met ingewikkeld doen.’

 

Jarenlang fungeerde hij als houvast voor opdrachtgevers en zelfstandigen zonder personeel: de Verklaring arbeidsrelatie. De VAR gaf de opdrachtgever vrijwaring: had een zzp’er er een, dan hoefde zijn opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen. Sinds 1 mei bestaat de VAR niet meer. In plaats daarvan kwam de Wet DBA. Opdrachtgevers en zzp’ers moeten voortaan samen bepalen of er sprake is van een dienstverband en kunnen dat eventueel vastleggen in een modelovereenkomst. Sindsdien verschijnen er regelmatig noodkreten in de pers: opdrachtgevers zouden het teveel gedoe en teveel risico vinden en zzp’ers links laten liggen of vluchten in payroll-constructies. Wordt het tijd voor Eric Wiebes, staatssecretaris van Financiën en verantwoordelijk voor de Belastingdienst, om in te grijpen?


 
Of het nu om een werknemer in loondienst gaat of om een zzp’er: het is superbelangrijk voor een ondernemer om vooraf zekerheid te hebben over de kosten. Begrijpt u dat?

‘Natuurlijk. Onzekerheid is echt een van de weinige producten waar helemaal niemand bij gebaat is. De opdrachtgever niet, de opdrachtnemer niet, de Belastingdienst niet en de samenleving als geheel niet. Gelukkig heeft onze Belastingdienst een heel goede traditie als het gaat om het bieden van zekerheid vooraf.’


 
‘LATEN WE ELKAAR NU GEEN SPROOKJES VERTELLEN DE HELE TIJD’


 
Kunnen opdrachtgevers en zzp’ers ook onder de nieuwe Wet DBA die zekerheid krijgen?

‘Absoluut. Die VAR was namelijk eigenlijk een heel onlogisch ding: het was een soort deken waar van alles onder zat en waardoor de opdrachtgever gevrijwaard was. Sinds 1 mei  zijn opdrachtgever en opdrachtnemer er samen verantwoordelijk voor dat hun arbeidsrelatie klopt.’


 
Bedoelt u daarmee dat het een opschoonactie is tegen schijn­constructies?

‘Nee, dat is niet de intentie. Hoe ik het zie, is dat onder de deken van de VAR een heleboel dingen gebeurden die keurig in orde waren, een paar dingen die wel konden maar niet helemaal op die manier, en ook een paar dingen die echt niet pluis waren. Mijn doel is niet om schijnconstructies te bestrijden maar om ze te voorkomen.’
‘In verreweg de meeste branches is het prima mogelijk om buiten dienstverband te werken. Dat zien we gewoon. Dat is ook mooi, daar zijn we trots op. Het is een fantastische manier om met elkaar te werken. Dat moet een vrije keus zijn. Daarom is het goed om duidelijker te maken hoe dat kan. Mijn ideaal is dat de Belastingdienst geen enkele boete hoeft uit te delen.’

 

 
Geen paniek a.u.b.

Sinds 1 mei van dit jaar geldt de Wet DBA en moeten opdrachtgevers en zzp’ers bekijken of het nodig is om hun relatie voor de Belastingdienst vast te leggen in een model­overeenkomst. Daar hebben ze nog wel even de tijd voor: er is een implementatie­periode van een jaar vastgesteld waarin de Belasting­dienst de handhaving op een laag pitje zet en zich vooral bezighoudt met het uitleggen van de regeling en het begeleiden van opdracht­gevers en zzp’ers. Opdrachtgevers lopen dit jaar dus nog geen risico’s op boetes of aanslagen.

 


Die nieuwe manier van werken zorgt nu wel voor onzekerheid onder zzp’ers en opdrachtgevers.

‘Ik vind dat niet terecht, maar wel begrijpelijk. Je hebt altijd eerst een fase van bewustwording en van gewenning. Maar daarna wordt het een normale werkpraktijk waarbij iedereen weet dat het zo goed zit. In de meeste grote branches zie je dat voor praktisch alle mogelijke manieren van werken nu al wel een modelcontract beschikbaar is. Daarom is mijn oproep ook: laten we vanaf nu ophouden met ingewikkeld doen en gewoon aan het werk gaan. Niet eindeloos doorvragen naar de details en die willen vastleggen – en dat geldt zowel voor ondernemers als voor de Belastingdienst – maar gewoon beginnen.’


 
Zegt u daarmee dat het geen zin meer heeft om nieuwe modelovereenkomsten voor te leggen aan de Belastingdienst?
‘Ik zou zeggen: maak gebruik van wat er is. Want er is genoeg voorhanden. Met de tien algemene modelovereenkomsten die zijn goedgekeurd door de Belastingdienst en op de site staan, kan iedereen uit de voeten. En dan zijn er nu ook al vijftig sectorale modelovereenkomsten. Maak daar gewoon gebruik van. Laten we wel wezen: als iedere ondernemer zijn eigen modelovereenkomst gaat maken en de Belastingdienst die allemaal moet gaan beoordelen, hebben we een veel te grote klus. En de economie groeit nu, dus ga vooral lekker aan het werk.’


 
En dan krijg je als ondernemer niet alsnog de Belastingdienst op je nek?

‘Als je je gewoon normaal gedraagt, is er niets aan de hand. En dan kunnen er heus nog wel eens een keer wat dingen tussendoor glippen, maar dan legt de Belastingdienst je ook echt niet meteen op het hakblok. Zo werkt het nooit en zo zal het ook nu niet werken. De Belastingdienst is geen adviseur, maar ik heb de dienst wel gevraagd om niet in de nee-modus te gaan zitten en uit te leggen wat er wel kan.’

 

 

Wel/geen dienstbetrekking?

Of de relatie tussen een opdrachtgever en een opdrachtnemer als dienstverband geldt voor de Belastingdienst, hangt af van drie zaken: er moet sprake zijn van persoonlijke arbeid, van loon en van werkgeversgezag. Ontbreekt er één van deze drie dan is van loondienst geen sprake.Iets telt bijvoorbeeld niet als persoonlijke arbeid als een zzp’er zelf een vervanger mag regelen (die wel gekwalificeerd moet zijn voor het werk). En van werkgeversgezag is geen sprake als er alleen afspraken worden gemaakt over het eindresultaat. Aanwijzingen en instructies gericht op het resultaat van de opdracht zijn ook geen vorm van werkgeversgezag. Maar op het moment dat een zzp’er in de werkkleding van het bedrijf op precies dezelfde manier als andere werknemers met het gereedschap van de werkgever zijn werk doet, zal de Belastingdienst waarschijnlijk spreken van een dienstverband. Dit was overigens ook bij de VAR al het geval.

 

 
Dus als je een constructie voorlegt die niet blijkt te mogen, loop je niet het risico dat je met terugwerkende kracht met boetes om de oren wordt geslagen?

‘Nee, de insteek is om samen te kijken hoe het dan wel kan. En in de meeste branches zijn daar ook oplossingen voor. Vervolgens is het een kwestie van proefdraaien en dan pas kom je bij handhaving. Maar ook dan geldt: als je te goeder trouw bent en je zit in het grijze gebied, dat de Belastingdienst eerst zal zeggen: let hier eens op.’
 


Levert die Wet DBA opdrachtgevers niet zoveel gedoe op dat zzp’ers minder aantrekkelijk worden?

‘Nee, dat denk ik niet. Natuurlijk is het even wennen, maar dit is niet iets dat je elk jaar hoeft te doen. Zo’n modelovereenkomst is ook helemaal niet verplicht als duidelijk is dat de opdrachtnemer een echte ondernemer is, en dat is in de meeste gevallen zo. Laten we het niet moeilijker maken dan het is.’


‘Als ik nóg een oproep mag doen: laten we elkaar nu geen sprookjes vertellen de hele tijd. Dat je zzp’er via payrollers zou moeten gaan inhuren, is echt objectief onzin. Natuurlijk kunnen er goede redenen zijn om met payrollers te werken, maar de afschaffing van de VAR heeft daar echt niets mee te maken.’

 

Eric Wiebes: ‘Laten we het niet moeilijker maken dan het is’Gaat de Belastingdienst meer werk maken van de Wet DBA dan ze deed bij de VAR?

‘De Belastingdienst zal vooral werk maken van die zekerheid vooraf en van goede communicatie met bedrijven. Ik  heb trouwens ook genoeg ondernemingen gesproken die aangeven best blij te zijn met een gelijker speelveld. Zodat ze niet meer op hoeven te boksen tegen collega-bedrijven die de wet wat anders interpreteerden. Dat concurreert wel zo eerlijk.’


 
Wat bedoelt u daarmee?

‘In sommige situaties geldt gewoon: als het er niet uitziet als een ondernemer, als het niet ruikt als een ondernemer en als het zich niet gedraagt als een ondernemer, dan is het er waarschijnlijk ook geen. Neem een vrachtwagenchauffeur zonder eigen vrachtwagen, die zijn eigen route niet mag bepalen, geen zeggenschap heeft over zijn arbeidsvoorwaarden en zich niet mag laten vervangen. Wat is er nou precies zo ondernemend aan deze meneer? Als de concurrent die mensen gewoon in dienst heeft, wat is daar dan zo gek aan?’


 
Er zijn genoeg situaties waarin het diffuser ligt. Mag je als zzp’er nog een t-shirt aan van de baas en dat soort dingen.

‘Om dat soort details nou allemaal in een modelovereenkomst te gaan zetten, lijkt me niet zo productief. Als ik een onderneming had, zou ik me verder niet zo druk maken over de details. Dat soort kleine dingen leiden echt niet meteen tot boetes. De Belastingdienst is een heel redelijke partij.’

 

Vier misverstanden over de modelovereenkomst


Misverstand 1: Het is verplicht om met een modelovereenkomst te werken
Dit is niet waar. Als een opdrachtgever met een zzp’er gaat werken, moeten ze wel samen bepalen of er sprake is van loondienst. In veel gevallen is het duidelijk dat hiervan geen sprake is. In twijfelgevallen biedt een model­overeenkomst zekerheid, maar dat is niet verplicht.
 
Misverstand 2: Modelovereenkomsten leveren geen enkele zekerheid op
Alle modelovereenkomsten die te vinden zijn op de website van de Belastingdienst zijn goedgekeurd. Als er volgens zo’n modelovereenkomst wordt gewerkt, is duidelijk dat er geen sprake is van loondienst en dat de opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen.
 
Misverstand 3: Werken met model­overeenkomsten levert ontzettend veel werk op 
Dat is niet het geval. Als het al nodig is om met een modelovereenkomst te werken, dan hoeft dit niet meer werk op te leveren dan nu met de VAR. Het is niet nodig om voor elke situatie een specifieke modelovereenkomst te maken. Wel moet het voor beide partijen duidelijk zijn volgens welke modelovereenkomst wordt gewerkt. De modelovereenkomsten hebben een geldigheid van vijf jaar.
 
Misverstand 4: Als opdrachtgever kun je voortaan beter werken via intermediairs
Voor het verkrijgen van zekerheid maakt het niet uit voor opdracht­gevers of ze rechtstreeks zaken doen met zzp’ers of werken via een intermediair (zoals een payrolling-bedrijf of uitzendbureau). Ook die relaties moeten worden beoordeeld op de vraag of er sprake is van een dienst­betrekking. Mocht dat volgens de Belastingdienst het geval zijn, dan blijft de opdracht­gever niet buiten schot.

 

 

 

Bron: VNO-NCM.nl

Lees meer »

De Belastingdienst is erg streng bij de beoordeling van modelovereenkomsten die zelfstandigen en hun opdrachtgevers zelf hebben opgesteld.

 

Van de 2.217 modelovereenkomsten die de Belastingdienst tot 1 augustus heeft behandeld zijn er slechts 370 goedgekeurd. Dat blijkt uit cijfers die het ministerie van Financiën heeft vrijgegeven na een Wob-verzoek van MKB Belangen, dat opkomt voor kleinere ondernemers in Nederland.

 

De fiscus keurde 1.033 modelcontracten af, en 814 verzoeken werden ingetrokken na kritiek van de Belastingdienst. De resterende 2.264 verzoeken zijn nog in behandeling.

 

Volgens directeur Adrienne van Veen van MKB Belangen “blijkt de toetsing van zzp-contracten een bloedbad te zijn”.

 

Staatssecretaris Eric Wiebes meent echter dat de nieuwe wet goed werkt in branches zoals de zorg en bouw waarin veel zelfstandigen actief zijn. Dat laat hij via een woordvoerder weten aan het Financieele Dagblad. Als de fiscus een modelovereenkomst afkeurt, komt dit in veel gevallen omdat er geen sprake blijkt van ondernemerschap.

 

VAR-vervanger

Zzp’ers en opdrachtgevers kunnen als er twijfel bestaat over de arbeidsrelatie sinds 1 mei een modelovereenkomst sluiten. Dat hoeft in lang niet alle gevallen. Bij een schilder die wekelijks andere klussen heeft, is het duidelijk dat hij ondernemer is. Een modelovereenkomst is dan niet nodig.

 

Bij twijfel kan een zzp’er met zijn opdrachtgever gebruikmaken van een modelovereenkomst. Dat is het gevolg van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties, de nieuwe regeling die de VAR vervangt en schijnzelfstandigheid tegen moet gaan. Daarbij zijn werkgevers en zzp’ers samen verantwoordelijk voor het opstellen en naleven van de overeenkomst die ze aangaan.

 

De Belastingdienst kan achteraf alsnog beoordelen dat niet aan de regels is voldaan als er niet volgens de afspraken in de modelovereenkomst is gewerkt. Als de fiscus oordeelt dat er sprake is van een fictieve dienstbetrekking, moet de opdrachtgever toch loonheffing en sociale premies afgedragen.

 

Voorbeeldcontracten

De Belastingdienst heeft dertig voorbeeldcontracten gepubliceerd, maar voor veel zelfstandigen en opdrachtgevers zijn deze te algemeen. Daarom stellen branche-organisaties en individuele zzp’ers zelf modelovereenkomsten op die zijn toegesneden op de sector of branche. Die contracten worden voorgelegd aan de Belastingdienst ter beoordeling.

 

Maar volgens directeur Van Veen van MKB Belangen is het onduidelijk waar de overeenkomsten precies aan moeten voldoen. “De Belastingdienst keurt ongeveer driekwart af. Onder ondernemers heerst onzekerheid en angst.”

 

Elf weken wachten

De doorlooptijd van de procedure was bijna 11 weken, aldus het ministerie van Financiën. “Je kunt het je toch niet veroorloven om elf weken te wachten om een opdracht aan te kunnen nemen?”, reageert Van Veen.

 

Staatssecretaris Wiebes zei eerder dat er na 1 mei een forse instroom van verzoeken op gang gekomen. Op 1 augustus was er een stuwmeer ontstaan van ruim 2.200 overeenkomsten die nog niet in behandeling zijn genomen.

 

De fiscus heeft een speciaal team geformeerd, waardoor het volgens de staatssecretaris in principe mogelijk is om een verzoek sneller af te handelen.

 

Bron: Business Insider

 

Lees meer »

Het grootste gedeelte van de modelcontracten tussen zzp'ers en hun opdrachtgevers is door de Belastingdienst afgekeurd. Dat blijkt uit kerncijfers die via een WOB-verzoek zijn opgevraagd door de organisatie MKB Belangen, meldt de NOS.

 

Sinds 1 mei is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) vervangen door de modelovereenkomst. Deze contractvorm zou zzp'ers meer bescherming bieden tegen misbruik door opdrachtgevers. De modelovereenkomst moet aantonen dat zij echt als zelfstandige werken, en niet als een verkapte werknemer.

 

Van de 4.481 aan de Belastingdienst voorgelegde modelcontracten zijn er slechts 370 goedgekeurd. Dat wil zeggen dat de Belastingdienst er in de overige gevallen reden ziet tot twijfel of de zzp'er wel echt als zelfstandige werkt. MKB Belangen spreekt van een 'bloedbad'.

Een woordvoerder van de Belastingdienst noemt dit tegenover de NOS 'onzin'. 'De meeste zelfstandigen kunnen gewoon aan de slag met modelovereenkomsten die op de site van de Belastingdienst staan'.

De bedoeling van de afschaffing van de VAR is om ook de opdrachtgever verantwoordelijk te maken voor schijnzelfstandigheid. Voorheen droeg alleen de zelfstandige hiervoor de verantwoordelijkheid en kon die een hoge boete verwachten als de Belastingdienst oordeelde dat er toch sprake leek van een werkgevers-werknemersrelatie.

 

Bron: Volkskrant

Lees meer »

Ik ben een kleine zelfstandige die weinig rekeningen per jaar verstuurt. Kan de bank mij verplichten een dure zakelijke bankrekening te nemen?

 

Ja, helaas. Banken brengen flink meer geld in rekening aan bedrijven voor het gebruik van een zakelijke bankrekening. U laat weten geen gebruik te maken van de extra diensten die daarbij horen. Dat is op zich geen reden om minder te betalen, want u kúnt er wel gebruik van maken. Banken melden in de algemene voorwaarden op de website dat het niet is toegestaan een privérekening zakelijk te gebruiken.

Ik zou toch altijd een aparte rekening nemen voor mijn bedrijf. U houdt privé en zakelijk dan beter uit elkaar. Bijvoorbeeld als u printerinkt betaalt met uw zakelijke bankpas, vergeet u het later niet deze kosten mee te nemen bij de belastingaangifte.

De grote banken (ING, ABN, Rabo) gaan slecht met hun tijd mee. Een zelfstandige moet dezelfde bankrekening nemen als een ondernemer uit het midden- en kleinbedrijf, hoewel hij vaak geen behoefte heeft aan zakelijk krediet of een boekhoudprogramma. De startende ondernemer krijgt bij deze banken soms een goedkoop betaalpakket, maar gaat na een of twee jaar toch het volle pond betalen - al gauw 150 tot 200 euro per jaar.

Knab doet dat veel beter. De zakelijke rekening is hier even duur als een particuliere en kost 60 euro per jaar. SNS en ASN zijn ook goedkoper dan de grootbanken. Regio Bank heeft de V&S-rekening voor stichtingen en verenigingen, want die kunnen bij SNS, ASN en Knab niet terecht.

 

En als ik nou toch een privérekening gebruik?

De bank zou uw rekening kunnen afsluiten als u in strijd handelt met de voorwaarden
Een zelfstandige die enkele tientallen rekeningen per jaar stuurt, zal niet snel last krijgen als hij daarvoor een particuliere rekening gebruikt onder zijn eigen naam. Een werknemer kan tenslotte ook neveninkomsten ontvangen op zijn privérekening. De Belastingdienst stelt een zakelijke rekening niet verplicht. De bank kan u geen boete opleggen, maar zou de rekening wel kunnen afsluiten als u in strijd handelt met de voorwaarden.

U moet vooral uw zaken goed regelen. Doe de administratie. Hou uw uren bij voor de belastingen. Sluit u aan bij een broodfonds en/ of een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor als u (langdurig) ziek wordt. En check regelmatig of u niet naar een goedkopere bank kunt overstappen.
 
Lees meer »

Deel deze pagina